??
Październik 2013: LUD SUMMORUM PONTIFICUM WRACA DO RZYMU NA OBCHODY ZAKOŃCZENIA ROKU WIARY
List 31
Wydrukuj Wyślij znajomymPartagez sur TwitterPartagez sur Facebook

 
 Podobnie jak większość katolików nie znaliśmy kardynała Bergoglio póki w środę 13 marca nie pojawił się jako nowy Najwyższy Kapłan na balkonie Bazyliki św. Piotra. Stąd obce nam są i entuzjazm i niepokój w związku z osobą papieża Franciszka, żywimy natomiast pragnienie poznania go. Wiadomo nam, owszem, że jako arcybiskup Buenos Aires bezpośrednio po ogłoszeniu Summorum Pontificum niezwłocznie zezwolił na celebrowanie formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego, ale i dopilnował, by praktyki te nie przekraczały określonych ram. Summa summarum w prezentowanej przez siebie postawie nie wybił się ponad przeciętną biskupią, niestety...

Wracając jednak do rzeczy, przez ostatnich osiem dni z uwagą śledziliśmy pierwsze gesty i słuchaliśmy pierwszych słów nowego biskupa Rzymu. Nade wszystko dbamy, by nie dać się nabrać na grę mediów zniekształcających wszystko, w czym bierze udział. O ile niektóre gesty zaskakują – na początek wystarczy wymienić brak błogosławieństwa podczas audiencji dla dziennikarzy „dla poszanowania sumienia każdego człowieka” – inne, jak modlitwy do Najświętszej Dziewicy, świętego Ignacego i świętego Piusa V w trakcie wizyty w Santa Maria Maggiore, wzbudzają radość. Jego słowom niewątpliwie brak tego doktrynalnego bogactwa, z jakim się spotkaliśmy u Benedykta XVI, natomiast posiadają one prostotę i jasność cechujące skuteczną katechezę. Wystarczy wymienić: zbawienie przez Krzyż (homilia z 14 marca), Kościół – mistyczne Ciało Chrystusa (do kardynałów 15 marca), przekazywanie Prawdy, Dobra i Piękna (do przedstawicieli mediów 16 marca), szacunek względem Stworzenia (16 i 19 marca w trakcie mszy świętej inauguracyjnej), wszechmoc boskiego Miłosierdzia (Anioł Pański 17 marca).

Odnośnie kwestii szczególnie nas interesującej, czyli pełnej zgody liturgicznej w Kościele, pragniemy potraktować jako zachętę ogłoszenie nowej pielgrzymki ludu Summorum Pontificum do Rzymu w dniach 24-27 października 2013.

Oto związany z nią komunikat podpisany przez Cśtus Internationalis Summorum Pontificum (CISP), który otrzymaliśmy w ostatni poniedziałek, 18 marca. Następnie zamieściliśmy jeszcze kilka uwag.I –  KOMUNIKAT CISP


Cśtus Internationalis Summorum Pontificum (CISP) z radością ogłasza, że zakończy Rok Wiary tak samo jak go rozpoczął: pielgrzymką Ad Petri Sedem.

Mając wzgląd na duchowe owoce pielgrzymki z roku 2012, lud Summorum Pontificum chce ponownie zorganizować spotkanie w Rzymie, by u Grobu Apostoła zaświadczyć o wiecznej młodości liturgii tradycyjnej. CISP pragnie oto uczestniczyć w harmonijnym budowaniu Kościoła powszechnego, w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego.

W odpowiedzi na zachętę otrzymaną na zakończenie pielgrzymki listopadowej ze strony kardynała Cańizaresa Llovera, Prefekta Kongregacji Kultu Bożego, by „seguir adelante” (nieprzerwanie iść naprzód), CISP poprosiła na początku roku o termin w Bazylice świętego Piotra. Zwrócono się do jej prałata, kardynała Angelo Comastri, który 14 marca potwierdził dyspozycyjność i możliwość odprawienia uroczystej mszy w Bazylice w sobotę 26 października 2013, o godzinie 11. Będzie to ważny moment w czasie planowanego zjazdu pielgrzymkowego.

Cśtus Internationalis Summorum Pontificum dziękuje kardynałowi Comastri za gościnność i zaprasza wszystkie grupy związane z formą nadzwyczajną rytu rzymskiego, by już teraz poprzez modlitwę rozpoczęły przygotowania do pielgrzymki oraz włączyły się czynnie w jej organizację.


***


Utworzony w lipcu minionego roku Cśtus Internationalis Summorum Pontificum jest organizatorem pielgrzymki ludu Summorum Pontificum – księży diecezjalnych i ze zgromadzeń, seminarzystów, osób konsekrowanych i wiernych związanych z liturgią tradycyjną – do Rzymu. W bieżącym roku jego działaniami kieruje komitet złożony z następujących osób: Giuseppe Capoccia, generalny przedstawiciel, Guillaume Ferluc, sekretarz generalny, ksiądz Claude Barthe, duszpasterz. Radca Giuseppe Capoccia, wysoki funkcjonariusz włoski, zajął miejsce radcy Riccardo Turrini Vita, który 31 grudnia 2012 otrzymał godność sędziego w Sądzie Apelacyjnym Państwa Miasto Watykan.

Kontakt : +39 366 70 46 023 / cisp@mail.com
http://unacumpapanostro.com/


II –  UWAGI PAIX LITURGIQUE


1)  Fakt, iż odpowiedź kardynała Comastriego, prałata bazyliki watykańskiej, nosi datę pierwszego dnia pontyfikatu Franciszka nie jest niewinny: oznacza to, że dzięki wcześniejszym celebracjom, które odbywają się tam od 2009 roku oraz wspaniałemu wrażeniu, jakie pozostawiła pielgrzymka z 2012 roku liturgia tradycyjna przestała być przedmiotem sporu u świętego Piotra. W pewnym sensie jest to odpowiedź dla tych wszystkich, którzy głoszą przedawnienie Motu Proprio Benedykta XVI. Rzecz może się nie podobać tym, którzy życzyliby sobie jego zniesienia (a i tym, którzy się go obawiają!), jednak Summorum Pontificum zostało ustanowione jako powszechne prawo dla całego Kościoła i takim prawem pozostaje.


2)  Nasz wysłannik w Rzymie zapewnia, że podobnie jak w roku ubiegłym, uroczysta msza święta w bazylice św. Piotra 26 października będzie poprzedzona procesją ulicami Rzymu i będzie to wieńczący akord planowanej pielgrzymki. Tym niemniej kieruje on naszą uwagę na fakt, iż pielgrzymka zakończy się dopiero w niedzielę 27 października, według kalendarza tradycyjnego w święto Chrystusa Króla. W nowym kalendarzu święto to obchodzone jest 24 listopada 2013, czyli w dzień oficjalnego zamknięcia Roku Wiary. Oczywiście zbieg okoliczności jest nieprzypadkowy, co też organizatorzy tłumaczą troską o pokazanie jedności Kościoła powszechnego. W komunikacie deklarują, że pragną „uczestniczyć w harmonijnym budowaniu Kościoła powszechnego, w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego”. To czytelna aluzja do słów nowego biskupa Rzymu skierowanych do kardynałów 15 marca.